andysan

Ние съществуваме едновремено на две нива - на времето и на вечността. Ние сме във времето и времето е в нас. Същевременно обаче ние сме във вечността и вечността е в нас.
Включително и музикално.
cool bg
Инфо