courgette

Едно най-обикновено момиче,мразещо лъжата,предателството и чалгата.Вярвам, че след всяко зло идва добро и че винаги трябва да търсим позитивната страна на нещата.
Няма нищо по-позитивно от усмивка, не струва милиарди за това давайте повече
от тях (:(:(:(:(: ..... .
bg
Инфо