dani_1212

You see her when you close your eyes
Maybe one day you will understand why
Everything you touch all it dies....


Заминавам и ако не ми вярваш, просто брой дните, в които ме няма. Когато телефонът не звъни, да знаеш,
че съм аз и не се обаждам.

cool bg
Инфо