n_i_c_e

Щастието трябва да се тренира,както всичко друго. То е като Цел,както всички други,които вие си поставяте-дом,кола,вещи...Често за постигането им имате трудности,но ако сте упорити и осъзнати ще успеете,нали? Поставете си за цел да сте щастливи и почвайте
да тренирате Щастие! Не се страхувайте от Пречките по пътя. Те ще са като мускулната треска...Тя винаги отминава,но вие изглеждате все по-добре,а тя все по-рядко ви хваща!!!
Инфо