Ничия земя

„Ничия земя” е най-новият проект на Нова телевизия и продуцентска къща Телеман. Предаването разказва за ничиите места, ничиите спомени, ничиите съдби и ничиите хора, изоставени от държавата и принудени да разчитат единствено на себе си. Автори
са лицето на Новините на Нова Даниела Тренчева и Елена Чопакова, „виновна” за човешките истории,показвани в Dikoff. Всяка събота те ще ни срещат с обикновените преди да станат необикновени.

„Ничия земя” – всяка събота, веднага след игралния филм в 20.00 ч. и преди „Горещо”, по Нова.
Инфо