rado80

Целеустремен,интересен,ироничен до лиричност!

Честта е онази невидима кост,която държи главата изправена!
"Тъмната кула"-Стивън Кинг

Пред портите на храма бял,
чиито двори зид огражда
стоеше просяк почернял
/> от глад, страдания и жажда.
Хляб просеше гласът му слаб
и скръб го мъчеше свирепа,
а някой камък вместо хляб
постави в празната му шепа.
Така те молех аз преди
за обич чиста и голяма.
Така и ти възнагради
надеждата ми със измама!

"Просяк"-Михаил Лермонтов
cool bg
Инфо