sun_flowerss

# (")~(")_,--""-./)
.# ; , , `; .,_ -`.)_
# ( ♥ _, ),__#) __#)

Until your heart stops beating, Bella. I’ll be here — fighting. Don’t forget that you have options.
Jacob Black, Eclipse, Chapter 15, p.330

/> В крайна сметка колко пъти може да бъде разбивано едно сърце и то все още да продължава да бие???


cool
Инфо