Александър Сано и Нели Атанасова посрещат гости - „Черешката на тортата” (15.12.2020)

Александър Сано и Нели Атанасова посреща гости - „Черешката на тортата” (15.12.2020)