Остани с мен!

Няма сърце защитено от рана.
Няма изгаряща обич без риск.
Няма такава любов - пропиляна.
Няма любов по погрешка - каприз...

select