Изтеглиха вариант 13 на матурата по БЕЛ

Изтеглиха вариант 13 на матурата по БЕЛ