Противоречива реклама - Козметични продукти, насочени към младото поколение, ще бъдат забранени

Противоречива реклама - Козметични продукти, насочени към младото поколение, ще бъдат забранени

На кафе