The Voice Radio and TV Bulgaria

The Voice е модерна музикална медия с оригинален формат, създаден успешно като радио и телевизия първоначално във Финландия, Швеция, Дания и Норвегия. Днес The Voice е български музикален бранд, наследил своето име от скандинавските едноименни радиа и
телевизии. Форматът на The Voice е ориентиран към младежка аудитория, като излъчва най-големите и горещи световни и локални хитове.

The Voice TV стартира на 10 ноември 2006 г.,
Радио The Voice стартира на 2 април 2007 г.
Инфо