200 килограмова моруна беше спасена от ръцете на бракониери

Рибата е застрашен вид и има 5 годишна забрана за улов на нейни екземпляри