Микулич: Никога не съм виждал такива фенове

gongbg