Трябваше ли да бъде отменено състезанието в Имола през 1994

Трябваше ли да бъде отменено състезанието в Имола през 1994 след смъртта на Раценбергер.

Въпрос на Павел Павлов

clubs1play