What a wonderful world- епизод 10

Е, след толкова дълго чакане, ето го! Най-новият епизод! Изобщо някой следи ли историята... ? :D

kelsey_chow