Повелителят на кухнята

Иво Танев държи много на реда и чистотата в кухнята.

VIP Brother 2018