Адвокат: Служителите на МВР са с чувство на безнаказаност

Димитър Марковски заяви, че полицейското насилие е престъпление и нарушение на Етичния кодекс