Психиатър: Викторио може би е убил детето си, защото е мислел, че не е от него

Според Веселин Герев в деня на бруталното престъпление момиченцето е дразнело бащата и с плача си