Деца зад решетките в „Ничия земя” - част 1 (14.02.2015г.)

Предаването „Ничия земя” по Нова ще отведе зрителите към единствения у нас затвор за непълнолетни в Бойчиновци, на 20 км от Монтана. В този поправителен дом за съдби се попада накрая – когато и родители, и педагози, и съдии, и общество са вдигнали ръце. След много грешки или след само една – фатална. Елена Чопакова ще срещне зрителите с децата зад решетките.

„Ще видите колко струват детските грешки и колко родителските. Ще видите деца зад решетките… Не искаме да съдим тези деца отново. Поговорихме си с тях на техния език, насаме, без да пишем после доклади и да им обещаваме нищо. Не искаме и да ги жигосваме за цял живот. Иска ни се всички от тях да се разкайват”, разказва Елена Чопакова. И добавя: „Иска ни се да се поставите на мястото на всеки от нашите герои - на директора, на надзирателите, на педагозите, на момчетата. Иска ни се системата да влияеше на всички еднакво. Искаме да ви стреснем. И вас, и децата ви. Искаме децата ви никога да не стъпват в Бойчиновци.”

Ничия земя