"Пълен абсурд": Агнета четиризнаци и най-щастливото прасе

Една история, разказана от Румен Бахов