Епопея на забравените, Иван Вазов - Левски

anixbi