Петкова: Постигнахме много сериозни резултати в рамките на мандата ни