Адвокат: За 2021 г. над 44 000 бежанци са насилствено отблъснати по южната ни граница

Твоят ден