Змийско мляко - Пренебрегваната билка

От стари времена
използвали билката за
очистване на организма

Баба знае