Чакрите - енергийни възли за хармония!

Здравейте! Днес ще си говорим за чакрите! Теорията за чакрите се гради върху хипотезата, че енергията се движи равномерно в организма ни. В седем точки на нашето тяло съществува концентрация на енергия, която постоянно се движи спираловидно. Тези седем специфични точки се наричат чакри.

Продуцент: 7talents.bg Facebook:
https://www.facebook.com/7talentscompany

harmony_within