Икономическата криза и изборите - има ли икономиката място в дебата?

TV Evropa