Пещерата с хиляда игли

От стените на Голямата пещера в Мадарските скали капят хиляди капчици вода. Когато през зимата настане мраз там се образуват хиляди ледени игли и мястото се превръща в ледено царство.