tematananova

Темата на Нова

Темите, които вълнуват обществото, важните политически и обществено значими събития, разследващи материали и всичко, което заслужава професионалния и нестандартен поглед на журналистите и лицата на Нова. „Темата на
Нова” – най-интересните документални филми и журналистически материали.
cool bg the part
Инфо