Психиатър: Когато е подложен на екстремно натоварване, човек отслабва психически