Уроци от истинската България: Мюсюлмани помагат при ремонта на църквата

Християни пък се включиха в реконструкцията на джамия

Комбина