Затвор за деца - Ничия земя (07.02.2015г.)

С втората история в „Ничия земя” Елена Чопакова отвежда към единствения у нас затвор за непълнолетни в Бойчиновци, на 20 км от Монтана. В този поправителен дом за съдби се попада накрая – когато и родители, и педагози, и съдии, и общество са вдигнали ръце. След много грешки или след само една – фатална. „Може и да не вярвате, но децата могат да убиват, крадат, насилват и измъчват жертвите си. Тогава по-добре не гледайте…,” казва Елена Чопакова.

Ничия земя