Водопадът Перошата край Крушево

Водопадът Перошата се намира в труднодостъпен дол със стръмни брегове близо до севлиевското село Крушево.