МОЗЪКЪТ изпълнява „Междучасие” на Васил Найденов | „Маскираният певец”

Мозъкът изпълнява „Междучасие” на Васил Найденов | „Маскираният певец”