Макаронът изпълнява „Истина” на Милена | „Маскираният певец”

Макаронът изпълнява „Истина” на Милена | „Маскираният певец”