Бразилия е победител в 26-тото издание на Международен фолклорен фестивал Витоша

ГЛАСЪТ НА