Скутер и кола се сблъската на входа на онкологията

ГЛАСЪТ НА