В печата: Учениците се стопиха със 100 хиляди

Причините – демографският срив и емиграцията на цели семейства