Финал на Любовен Референдум по Бнт 1

БНТ - "Денят започва", новини / "Светещи фенери след любовния референдум" / 15.02.2013
ЛЮБОВЕН РЕФЕРЕНДУМ се проведе със съдействието на Община Велико Търново и Общинска агенция по туризъм "Царевград Търнов".
Специални благодарности за подкрепата към: Ц

SAVOV