Киряс: Не мога да потвърдя, че Петков ще участва в среща на „Обнови Европа”, водени са разговори

Киряс: Не мога да потвърдя, че Петков ще участва в среща на „Обнови Европа”, водени са разговори

Nova News