Конфликтът Кичка - "Ритон" се завръща

Този път, за да защити честа на двойката "Ритон", срещу Кичка се изправя Катя.

VIP Brother 2018