За каузата на доброволчеството - разказва Антоанета Попхлебарова

Доброволците нa фондация „Деца на Балканите“, както и доброволците от Европейския корпус за солидарност, работят с няколко дневни центъра за хора с увреждания, между които и „Слънчевата къща“. Идеята е да дариш частица от времето си, от уменията и търпението си на хората с увреждания. Идеята е да предизвикаш най-голямата радост, като отговориш на изначалната потребност на тези хора да общуват.
За каузата да си доброволец, разговаряме с Антоанета Попхлебарова - координатор на проект "Неформално образование чрез устойчиво доброволчество" и нейни съмишленици.
#framarbg #framarbgвидео

framarbg