Преместиха обучителен център за деца със специални нужди до център за бездомни във Варна