THE VOICE на живо от TEEN BOOM FEST 2022 Благоевград: Екипът ни пристигна [01]