106 години от рождението на героя, спасил София през 1943 г. - кап. Димитър Списаревски

ГЛАСЪТ НА