МВФ ще създаде 650 млрд. долара допълнителни резервни активи

Nova News