#CCTVHET22 Бургас: Интервю с RDMK след представянето на "Устни" на концерта