НЛО следи военния напредък на човечеството

Всички, които се интересуват от темата за НЛО, знаят, че този феномен не е само съвременно явление, а се наблюдава от човечеството още от древни времена. Факти за това могат да се открият в множество исторически находки. Друг е въпросът каква е била същността на тези НЛО.

Н Л О
Цялото знание на света е събрано в Акашовите записи. Но какво са те?
Любител астроном засне десетки НЛО около Луната