Неразрешеният случай Кросфорд! Каква е истината?

Н Л О
Цялото знание на света е събрано в Акашовите записи. Но какво са те?
Любител астроном засне десетки НЛО около Луната