купуване на гласове

внимание!!! този клип няма за цел да засегне етническите малцинства в българия и това е упоменато и в него! автора смята, че емигрантите в която и да е държава не са виновни за нищо! просто с този клип се има за цел да се убедят повече хора да гласуват,

freejaro